Priser för ACOM service och support

Arbetskostnad

En inledande förundersökning med ett kostnadsförslag kostar 750 kr inklusive moms.

Timkostnad vid löpande reparation är 940 kr inklusive moms. Reparationstid debiteras i halvtimmes intervall.

Frakt

Kostnad för frakt och återfrakt tillkommer oavsett om det är garantireparation eller ej.

Reparationsgaranti
På reparationer gäller 90 dagars garanti. Garantin gäller endast om felet är av samma art eller orsakats av föregående reparation.

Garantin omfattar inte fel orsakade av vatten, åska eller handhavandefel. Ej heller fel orsakade av annan yttre åverkan. Garanti upphör om produkten modifierats av DX Supply AB ej godkänd service tekniker.


Reparationstid
Vår ambition är att reparera inom 10 dagar från att vi fått produkten till oss. Längre tid kan förekomma om specialreservdelar måste beställas från fabrik.

 

Meny